Kontaktfasen  innebär att ni träffar en eller flera av oss i EST-teamet vid ett eller flera tillfällen. Vi gör då en första bedömning av er och bolaget och om ni kan tänkas passa den typ av investerare som vi har relationer med.

Viktiga aspekter är ambition,  tillväxtvilja och intryck av den operativa ledningen.  Vi tittar även på affärsmodell och konkurrenskraft samt potential och skalbarhe och inte minst hur den finansiella situationen är.

I kontaktfasen vägleder vi hur ni kan paketera information om bolaget som gör att ni väcker intresse och lägger grund för ökat förtroende hos investerare.

Vi tar även referenser då det är en viktig del av att skapa förtroendekapital