> 70 miljoner kronor till 21 bolag

East Sweden Tillväxtkapital bygger förtroendekapital mellan entreprenörer och investerare för att öka tillväxten i regionen.

För tillväxtbolagen

För att nå snabbare och säkrare tillväxt har vi ett stort nätverk av investerare.

För investerarna

Nya möjligheter för investeringar och att engagera sig i bolagsutveckling.

Vi kvalitetssäkrar dealflow och investerare

Vår process genomförs för både bolagen och investerarna genom sökning av investeringsmöjligheter och investerare, analys, matchning och uppföljning.

Vi samarbetar med

Investerarnätverk
Innovationssystemet
Banker
Revisorer
Företagsförmedlingar
Näringslivsorganisationer
M fl

Dock vi...

Ger ej investeringsråd
Gör ej företagsvärderingar
Gör ej due diligence

Vi matchar investerare och entreprenörer

Genom våra aktiviteter kan entreprenörer och investerare mötas och bygga förtroendekapital mellan varandra.

Teamet

Vårt team består till stor del av affärsänglar med en bred erfarenhet från startups till börsbolag både i Sverige och internationellt.  I teamet finns ett stort engagemang för tillväxt och entreprenörskap för att regionens tillväxtbolag snabbare ska få möjlighet att matchas till både kapital och kompetens.

Kontakta oss

Anders Ferntoft

0708 77 93 37
anders.ferntoft@estkapital.se

Lena Lyckenvik

0705883428
lena.lyckenvik@estkapital.se

Örjan Hansson

orjan.hansson@estkapital.se

Pär Carlshamre

par.carlshamre@estkapital.se

Anders Pernes

anders.pernes@estkapital.se

Henrik Lewander

henrik.lewander@estkapital.se

Suzanne Sandler

sandler.suzanne@estkapital.se

Projektet finansieras av