Om minst två i EST-teamet beslutar att ta det vidare till Grundanalys, bjuds ni in till möte med hela EST- teamet. Syftet med det mötet är att ge er chansen att försöka skapa förtroendekapital hos hela gruppen, för att vi i nästa steg ska kunna rekommendera er vidare att möta investerare. Under  detta möte får ni presentera ert bolag under ca 15 minuter och därefter möjlighet till både återkoppling och diskussion.

Efter mötet sammanställer EST-teamet sina synpunkter och reflektioner och inom några dagar får du en återkoppling om nästa steg.

Vi tar även referenser då det är en viktig del av att skapa förtroendekapital